Aquesta pàgina web és propietat de POWER BAND PRODUCTIONS, S.L. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web.

El nom del domini està registrat a favor de POWER BAND PRODUCTIONS, S.L. (CIF) B-61924791 i domicili social a Carrer Llinars 1, Polígon Montguit, L’Ametlla del Vallès, 08480 (Barcelona)

2. Propietat Intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat Intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., i al qual li correspon l´exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de POWER BAND PRODUCTIONS, S.L. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe de continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.

3. Contingut de la web i enllaços.

3.1.- POWER BAND PRODUCTIONS, S.L mitjançant el present portal Web, posa a disposició de l´usuari apartats de contactes, formularis varis, perquè aquest pugui contactar amb POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., depenent dels seus interessos. POWER BAND PRODUCTIONS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines webs de tercers a les quals es pugui accedir a través d´enllaços des de aquesta pàgina web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueïxen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent el més aviat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació.

POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris mitjançant la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-lo.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.

POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de POWER BAND PRODUCTIONS, S.L, no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari.

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail de contacte, està autoritzant expressament a POWER BAND PRODUCTIONS, S.L, al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a poder atendre les seves peticions de serveis, POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

Vostè autoritza a POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., a enviar-li informació, mitjançant el correu electrònic proporcionat per Vostè, sobre les seves activitats.

POWER BAND PRODUCTIONS, S.L., no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a:

POWER BAND PRODUCTIONS, S.L. Responsable del Fitxer, situat Carrer Llinars 1, Polígon Montguit, L’Ametlla del Vallès, 08480 (Barcelona) o bé per mitjà del següent email: info@powerband.cat

Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció catalana. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.